Säg nej till tystnad

Säg nej till kärnkraft.”
Läser jag inte den i en rapport
inte i tidningen DN heller.
Det står i den lexikon som jag slår upp på ord
nästan varje dag
varje minut
varje sekund.
Säg nej till kärnkraft.

Jag sträcker fram handen
antigen stavar eller upprepar
pressar jag ner de tecken, bokstäver på datorn.
Det är en en-ord.
Genuset menar jag.
Ett och En, vet du!
Tystnad, Tystnaden.
En kort beskrivning står
“Tillstånd då det är tyst.”
Och ett exempel som säger, “en kompakt tystnad.”

En Kompakt Tystnad!
Såsom ett tågs kompakt ljud
vilken kommer från en lång tunneln
som ligger i skålen på mitt huvud                  som är lika lång som Noahs ålder
och mörk
som det mörka rummet i mitt kropp
som jag har dragit med mig
hela vägen hit
till Sverige
till Karlstad.
A tåg som kommer
a tåg som går
i en kompakt tystnad.

Det är stark
det är högt
och det hörs jag tydligt
i den kompakt tystnad
att ingen säger
att ingen skriver
Säg nej till tystnad.

 

M.Hashemi
Karlstad
Alltid mitt i natten
Stunden ankommer den kompakt tystnade från när och fjärran