“Vi ska inte förbli offer hela våra liv!”
Hon sade det hela tiden.
“Han kan hålla på i evigheter”
“Men vi kommer inte vara kvar som offer i evig tid”.
Det brukade säga Mamma.

Du är arg
det förstår jag.
Du bryr dig inte vad han kommer göra med dig
det vet jag.

Men om han dödar en
Han dödar alla
och det vet du väl att kommer hända
att han halshugger en efter det andra.

Vi har ingen makt.
Ingen kommer lyssna på oss
tror på oss.
De som du kallar för “aunt”
ska vara den första som vänder ryggen mot dig
och de “uncles” ska kasta första sten
när deras rykte och heder står i fara.

Låtsas som om du har glömt bort allt.
Att du tänker inte på den längre.
Att du kommer inte ihåg.
Låt honom känna sig trygg.
Låt honom tror på att det har inte hänt.
Att du vet och tror, att det har inte hänt.

Känner du avsky?
Använd den energin för att utbilda dig
lära dig
hitta din väg
din röst
och ta din plats i samhälle.
Vi ska inte vara offer i evig tid.

En vacker dag
kommer de vackra dagarna
när du har samlat all din kraft
och har hittat ditt röst.
Den dag ska bu berätta allt
om de tunga hemligheter som du bar alla dessa år
i din sårade hjärta.