Stories

Att skriver på svenska är inte lätt

Men det är vad jag har bestämt mig att göra

Det är inte bara ett främmande språk hos en främmande människa

Utan ett språk som gav mig makt, kunskap

Och är det språk som gav mig möjlighet

Att uttrycka den omöjliga

Ett bildspråk till mina minnesbilder